Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MODEL YAPIYORUM KULLANIM KOŞULLARI


Model Yapıyorum’a hoş geldiniz!
Model Yapıyorum web sitesini ziyaret ederek ve/ya Model Yapıyorum üyesi olarak, Model Yapıyorum web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Model Yapıyorum web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
Model Yapıyorum kullanım koşulları ttp://www.modelyapiyorum.com/kullanim-kosullari adresinde yer almaktadır. Model Yapıyorum yöneticileri bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, https://www.modelyapiyorum.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Model Yapıyorum Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.
Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Model Yapıyorum üyeliğini bitirebilirler ve/veya Model Yapıyorum web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda ModelYapıyorum.com’dAn herhangi bir hak talep edemezler.
Model Yapıyorum Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

 1. Model Yapıyorum web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ModelYapıyorum.com’ye aittir. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Model Yapıyorum web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ModelYapıyorum.com’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.
 2. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Model Yapıyorum web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler.
 3. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Model Yapıyorum web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde ModelYapıyorum.com’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.
 4. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyelerinin, Model Yapıyorum web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ModelYapıyorum.com’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. ModelYapıyorum.com’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
 5. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyelerinin, Model Yapıyorum web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.
 6. Model Yapıyorum web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Model Yapıyorum kullanıcılarının ve üyelerinin, Model Yapıyorum web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir.
 7. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Model Yapıyorum web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Model Yapıyorum web sitesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ModelYapıyorum.com’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 8. Model Yapıyorum web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Model Yapıyorum yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Model Yapıyorum yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Modelyapiyorum.com yöneticileri tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Model Yapıyorum sitesi yazarı olarak kabul edilir. Model Yapıyorum web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Model Yapıyorum sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Modelyapiyorum.com yöneticileri, kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Model Yapıyorum yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.
 9. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Model Yapıyorum web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş., kendi kişisel takdirine göre, Model Yapıyorum web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 10. Modelyapiyorum.com site yöneticileri, Model Yapıyorum üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.
 11. Model Yapıyorum yazarı, kişisel Model Yapıyorum sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Modelyapiyorum.com tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.
 12. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ModelYapıyorum.com’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
 13. Model Yapıyorum kullanıcıları ve üyeleri, Model Yapıyorum web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

 

DropCode Software Ltd